Workshop

Kære indskoling og mellemtrinslærere og pædagoger

Workshop i fordybelse, nærvær og ro i grundskolen – Projekt MIND ME
Vi har brug for din hjælp. Vi har nemlig en vision om at skabe en mere nærværende skole med fokus på den enkeltes trivsel. Derfor inviterer vi i Danske Skoleelever til workshop i at skabe en mere nærværende og rolig skolegang for vores elever.
Vi er glade for at invitere dig til vores MIND ME workshop, hvor både Louise Klinge vil holde oplæg om det gode skoleliv og Gitte Winther lave øvelser i nærvær og mindfulness, og hvor vi gennemgår vores undervisningsmateriale, deler vores erfaringer med projektet samt giver rum til dialog.
MIND ME er et projekt som sætter fokus på nærvær, psykisk & fysisk velvære, fordybelse og opmærksomhed. Det er ikke et quick-fix, men et skridt i retningen mod at skabe en skole med mere opmærksomhed på eleven, og på udviklingen af kompetencer. Skridtet tages igennem nemme og lettilgængelige øvelser og materialer, hvis formål er at hjælpe eleverne med at opretholde fokus og koncentration. Et yderst vigtigt formål, hvis vi selv skulle sige det, og vi har brug for jeres hjælp, for at det skal blive virkelighed.

Program

09:30 – 10:00: Check-in med forplejning
10:00 – 11:00: Fagligt indlæg af Louise Klinge
11:00 – 12:00: Workshop med Gitte Winther
12:00 – 12:30: Frokost
12:30 – 13:30: Øvelsesworkshop
13:30 – 14:00: Refleksion og evaluering

Louise Klinge er børne- og skoleforsker, leder af Eduk og medlem af Børnerådet. Hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin formidling om professionel relationskompetence. Oprindeligt er hun cand.mag. i dansk og filosofi og arbejdede i en årrække som lærer på alle klassetrin. I dag formidler hun sin forskning til praktikere og beslutningstagere inden for børne- og ungeområdet. Læs mere på eduk.dk
Oplæg: Det gode skoleliv – om børn og unges grundlæggende behov
Granskning af forskning herhjemme og internationalt indenfor flere videnskabelige felter om børns trivsel og udvikling – bl.a. klasserumsforskning, neurovidenskab, pædagogisk forskning, udviklingspsykologi, fysiologisk forskning og motivationsforskning – har ledt til, at Louise Klinge definerer 6 grundlæggende behov, som alle børn og unge skal have tilgodeset for at trives og udvikle sig alsidigt. I oplægget beskrives behovene, og der gives konkrete eksempler på, hvordan undervisning og skolens miljø bedst muligt kan tilgodese behovene, så alle børn har det godt og udvikler sig positivt.
Gitte Winter er med sine tryllebindende børnebøger, bestsellerforfatter. Med fokus rettet på at hjælpe børn og unges trivsel, har hun bl.a. skrevet en række bøger med hjertemeditationer til både børn, og forældres beroligelse, og hjertekontakt før sengetid.
Workshoppen: Før vi som lærere eller pædagoger kan gå i gang med at træne mindfulness med eleverne, er det vigtigt, at vi selv mærker på egen krop, hvad vores nærvær gør ved os, og hvordan det føles indeni. Mindfulness- og meditationsinstruktør, Gitte Winter Graugaard, tager os på en sanselig indre rejse, så vi kan mærke, hvad der sker, når vi skifter fokus fra tanker, til kroppen og kommer ind i hjertet og lukker op til en kilde til egenomsorg. Vi taler om, hvordan I allerede i jeres hverdag med børnene bruger jeres nærvær, omsorg og medfølelse (compassion) bevidst eller ubevidst i jeres relationelle arbejde. Med øget fokus på, hvor vi allerede bruger mindfulness i vores hverdag, kan vi som lærere og pædagoger lade den praksis gro i forbindelse med et ønske om at bidrage til at skabe ro, relationer, koncentration eller i konflikt.
Om Gitte: Gitte Winter Graugaard er bestseller og prisvindende forfatter til en række bøger med hjertemeditationer til børn, som hjælper børn og forældre med emner som søvn, savn, sorg, selvværd, selvomsorg og selvkærlighed. Siden 2016 har hun været involveret i mindfulness og heartfulness programmer og uddannelser i skoler landet over. Gitte er aktiv i vores advisory board bag Mind Me programmet.

Workshop København

Workshoppen vil finde sted den 20. april kl. 09.30-14.00 på Experimentarium, Tuborg Havnevej 7 Hellerup 2900. Under workshoppen vil vi præsentere projektets formål, metoder og resultater, samt give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emnet.

Det er gratis at deltage og tilmelding er obligatorisk og kan ske ved at klikke her:

Tilmeld workshop København

Workshop Aarhus

Workshoppen vil finde sted den 13. april kl. 09.30-14.00 på ARoS-museum, ARoS Allé 2 Aarhus C 8000. Under workshoppen vil vi præsentere projektets formål, metoder og resultater, samt give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emnet.

Det er gratis at deltage og tilmelding er obligatorisk og kan ske ved at klikke her:

Tilmeld workshop Aarhus

Har du spørgsmål så skriv dem til abh@skoleelever.dk  

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen,

Andreas Bang Højgaard – Projektleder ved MIND ME, og resten af MIND ME holdet