Her kan du finde lidt information omkring projektet Mind Me.

En indsats med fokus på fordybelse, opmærksomhed og nærvær 

Ofte forventer vi som lærere og forældre, at eleverne skal ’fokusere’, de skal koncentrere sig bedre og holde sig til opgaven. Men sjældent træner vi livskompetencer, der gør, at de er i stand til at holde fokus – nemlig deres opmærksomhed. Igennem hele livet kan der være brug for at bruge sin opmærksomhed, når man står i situationer, hvor det man står over for, er usikkert eller skaber uro i kroppen. Det kan være inden en eksamen, hvor man bliver nervøs. Det kan være, hvis man ikke ved, hvem man skal lege med i frikvarteret. Eller når man opdager, at man har glemt sit idrætstøj for anden gang i træk, og er nervøs for, hvad idrætslæreren vil sige. Det er livssituationer, som man igennem hele livet vil støde på, og alligevel er det sjældent, at vi i skolen hjælper eleverne med at kunne håndtere situationerne.

Vi vil hjælpe elever med at håndtere indre uro

Danske Skoleelever tror vi på, at vi skal hjælpe eleverne med at få redskaberne til at kunne håndtere indre uro og forebygge stress og angst. I skoleåret 2021 startede vi derfor et projekt i samarbejde med TrygFonden, der har til formål at træne elevernes opmærksomhed gennem nemme og brugbare øvelser som både pædagogisk personale og elever kan gøre brug af. Projektet hedder MIND ME.

Simple øvelser er vejen frem

Vi ved godt, at der ikke findes et quick-fix til at løse overstående udfordringer, men forhåbentlig kan simple øvelser og metoder være et lille skridt i den rigtige retning. Dette er formålet med MIND ME – at udvikle brugbare og simple materialer i samarbejde med skolen, som baserer sig på værdierne opmærksomhed, nærvær, fordybelse og ro hos elever i indskolingen og på mellemtrinnet.